Festa de la Mel

Més info: www.festadelamel.cat

Cada any, coincidint amb l'onze de setembre, a Ribes de Freser organitzem la Festa de la Mel.
Aquesta activitat que normalment s'allarga tot un cap de setmana pretén donar informació de tot el que envolta al mon de les abelles, com s'organitzen, quins productes el·laboren, perquè serveixen..., i tot això a través d'exposicions, demostracions, xerrades, tallers, etc.

La Festa de la Mel es fonamenta en tres premisses:
- Transmetre la cultura de les abelles i tot el món que les envolta.
- Fer una activitat educativa i pedagògica adreçada a tots els públics.
- Promocionar la Vall de Ribes i els seus productes.

Aquesta festa és un punt de trobada dels professionals del sector, i també de totes aquelles persones interessades en conèixer i aprendre de l'apassionant món de les abelles i de l’apicultura.

Una de les millors maneres de recuperar i divulgar el patrimoni històric i cultural és mitjançant una important exposició apícola tant amb material antic com actual, i una demostració del procés d’extracció de la mel tot complementat amb unes fitxes amb explicacions de cada objecte o activitat.  A més, una de les claus de l’èxit d’aquestes jornades és el seu caràcter educatiu.

Es vol oferir una visió clara de com viuen les abelles, el seu sistema d’organització com a colònia, els productes que se’n poden extreure i com utilitzar-los pel benefici de la salut, com ha evolucionat l’apicultura al llarg dels anys, és a dir transmetre la nostra passió per les abelles.


A mida que han anat passant els anys La Festa de la Mel de la Vall de Ribes  s'ha anat consolidant, fent extensible el món de l'apicultura, les seves tradicions, els seus productes i les seves aplicacions pel benefici de la salut. Defugint de la venda convencional de moltes fires sectorials.  Any rere any les fires de Ribes es volen desmarcar i diferenciar-se per les seves activitats.